YAYINLAR

KİTAPLAR

YAYIMLANAN MAKALELER (HAKEMLİ)

 1. Muallak Hasar Karşılığının Yeterliliği ve Rücu İşlemleri, Sigorta Araştırmaları Dergisi, Mart 2007, İstanbul
 2.  Devam Eden Riskler Karşılığının TFRS 4’nin Karşılaştırılması, Sigorta Araştırmaları Dergisi, Nisan 2008, İstanbul
 3. Birikimli Hayat Sigortalarında Vergi Sorunları, Vergi Dünyası, Temmuz 2009, İstanbul
 4. Davalık Sigorta Tazminatları ve Karşılık, Vergi Sorunları Dergisi, Ocak 2011, İstanbul

YAYIMLANAN MAKALELER (HAKEMSİZ)

 1. Rücu ve Sovtaj Alacaklarının Muhasebeleştirilmesi, Birlik’ten Dergisi, Mayıs 2000, İstanbul
 2. Muhasebe Hukukunda ve Sigorta Şirketlerinde Reeskont İşlemleri, Vergi Dünyası Dergisi, Ağustos 2000, İstanbul
 3. Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Cari Rizikolar Karşılığı, Reasürör Dergisi, Nisan 2000, İstanbul
 4. Rücu Alacaklarının Muhasebesi, Birlik’ten Dergisi, Mayıs 2001, İstanbul
 5. Deprem Hasar Karşılığı, Birlik’ten Dergisi, Kasım-Aralık 2002, İstanbul
 6. Sigorta Muhasebesi ve Karşılıklar, Sigortacı Gazetesi, Şubat 2007, İstanbul
 7. Tahsilat ve Teknik Kârlılığı Ölçen Rasyolar, Reasürör Dergisi, Nisan 2007, İstanbul
 8. Hayat Sigortalarında Vergi Sorunları, Dünya Gazetesi, Mart 2009
 9. Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesinde Reasürans Riski, Reasürör Dergisi, Temmuz 2010, İstanbul
 10. Mal Sigortalarında Tazminatın Hesabı, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Kasım -Aralık 2010, İstanbul
 11. Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesinde Aktif Riski, Reasürör Dergisi, Ocak 2011, İstanbul
 12. Sigorta Tazminat Hesabında İndirim Kalemleri, Sigorta Araştırmaları Dergisi, Şubat 2011, İstanbul