EĞİTİMLER

Muhasebe ve Analiz Alanında

 • Teknik Karşılıklar
 • Sigorta Muhasebesi
 • TMS/TFRS
 • TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri
 • Mali Analiz
 • Sermaye Yeterlilik Tablosu

Denetim Alanında

 • İç Denetim
 • Faaliyet Politikaların Denetimi
 • Finansal Tabloların Denetimi
 • Tazminat İş ve İşlemlerinin Denetimi
 • Reasürans ve Denetimi

Hukuk Alanında

 • Türk Ticaret Kanunu Sigorta Hukuku
 • Tazminat İş ve İşlemleri

BES Alanında

 • Bireysel Emeklilik Sistemi
 • BES Muhasebesi

Not: Hayat ve Hayat dışı ayrımına göre ders verilmekte