Makaleler

Trafik Sigortalarında Dolaylı Zararlar

Güncelleme: 20/05/2021 Sigortacılık mevzuatı düzenlenirken genel çerçeve ve sigortacılık icaplarına uygun bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Ancak Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler öngören son Kanun Teklifinde kazanç kaybı gibi bazı dolaylı zararların trafik sigortası kapsamı dışına alınmasının öngörülmesiyle birlikte bu yaklaşımdan uzaklaşıldığını düşünüyorum. Bir önceki yazımda, bu Teklif’e ilişkin kısa görüşlerimi sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ise o yazımda …

Trafik Sigortalarında Dolaylı Zararlar Devamı »

Trafik Sigortasında Öngörülen Değişiklikler

Bilindiği üzere 09/10/2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 17/07/2020 tarihli ve E.2019/40, K.2020/40 sayılı Kararıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Maddi ve manevi tazminat” başlıklı 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “ve genel şartlarda” ibaresi, aynı Kanunun 92. …

Trafik Sigortasında Öngörülen Değişiklikler Devamı »

Sigortacılıkta Sisteme Giriş

Sigortacılıkta var olan sorunların daha çok idari düzenlemelerden ve uygulamalardan kaynaklı olduğunu, ancak sigortacılık sistemine girişteki sorunun ise daha çok uygulamadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. SEDDK yeni kurulduğu için burada söylediklerim daha çok geçmişe ilişkindir. 1) Genel Bakış Dünya’da özellikle katastrofik risklerden kaynaklı olarak sigorta ve reasürans şirketlerinin iflasları söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda milyonlarca sigortalı …

Sigortacılıkta Sisteme Giriş Devamı »

Sigortacılıkta Zayıf Halka: Hayat Sigortacılığı

Sigortacılıkta Zayıf Halka: Hayat Sigortacılığı 1) Hayat Sigortacılığına Genel Bakış Ülkemizde sigortacılığın yeterince gelişmemesinin başlıca nedenlerinden biri de, hayat sigortacılığının gelişmemesidir. Şöyle ki, 2019 yılı verilerine göre Dünya’da sigorta prim üretiminin yaklaşık %46’sı hayat sigortalarına ait iken, ülkemizde bu oran maalesef %17 olarak gerçekleşmiştir. Hayat sigortası, insanın yaşama erken veda etmesi halinde bakımını üstlendiği kişilerin …

Sigortacılıkta Zayıf Halka: Hayat Sigortacılığı Devamı »

Sigorta Sektörünün Önemli Bir Sorunu: Hasar Satın Alma!

Sigorta şirketleri, son zamanlarda motorlu araçlarla ilgili sigortalarda, özellikle de trafik sigortasında “hasar satın alma” diye isimlendirilen bir yöntemle yapılan tazminat talepleri ile karşılaşmaktadırlar. Trafik kazası sonucu aracı hasar gören kişi aracını tamir ettirmek için servise başvurduğunda, servis tarafından hukuk bürosu veya hasar danışmanlık firmasına yönlendirilmekte, aracın onarım masrafları hukuk bürosu ya da danışmanlık firması …

Sigorta Sektörünün Önemli Bir Sorunu: Hasar Satın Alma! Devamı »

AYM’nin 2918 sayılı KTK’ya İlişkin İptal Kararı ve Muhtemel Finansal Etkileri

Sigorta şirketleri, teminat altına alacakları riskin gerçekleşme sıklığını, büyüklüğünü, ödemek durumunda kalacakları tazminat tutarını, yapacakları masrafları, ödeyecekleri komisyonları, personel ve genel giderlerini, primlerin yatırımından elde edebilecekleri gelirleri ve kâr beklentilerini vs. dikkate alarak bir tarife oluşturmakta ve sigorta ettirenlerden talep ve tahsil edecekleri prim tutarını belirlemektedir. Ancak, tarifeler sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, ağırlıklı olarak geçmiş …

AYM’nin 2918 sayılı KTK’ya İlişkin İptal Kararı ve Muhtemel Finansal Etkileri Devamı »