Metin Sarıaslan

Eksik Muallak Tazminat Karşılığı Ayırma Mevzusu

Sigorta şirketlerinin Muallak Tazminat Karşılığı eksik ayrılıp ayrılmadığının tespitinde bazı rasyolar kullanılır. Bu kapsamda yanlış kullanılan aşağıdaki iki oranı kısaca anlatmak istiyorum. Ortalama Ödenen Tazminat Tutarı (Hasar Şiddeti): Dönem İçinde Ödenen Tazminat Toplamı / Ödenen Dosya Sayısı Ortalama Muallak (Ödenmemiş) Tazminat Tutarı: Dönem Sonu Muallak Tazminat Toplamı / Muallak Dosya Sayısı İkinci oran, IBNR/IBNER hariç …

Eksik Muallak Tazminat Karşılığı Ayırma Mevzusu Devamı »

Trafik Sigortalarında Maddi Tazminat Talepleri

Bir trafik kazası sonucu aracında hasar oluşan zarar gören (mağdur), aracının kasko sigortası olmaması veya çeşitli nedenlerden dolayı kendi kasko sigortacısı yerine kazada kusurlu olan karşı aracın trafik sigortacısına tazminat için doğrudan başvurulabilmektedir. Burada kritik nokta zarar görenin, kendi trafik sigortası da aynı şirkette değilse, trafik sigortacısının müşterisi olmamasıdır. Bu nedenle trafik sigortacısı değişecek parçanın …

Trafik Sigortalarında Maddi Tazminat Talepleri Devamı »

Trafik Sigortalarında Dolaylı Zararlar

Güncelleme: 20/05/2021 Sigortacılık mevzuatı düzenlenirken genel çerçeve ve sigortacılık icaplarına uygun bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Ancak Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler öngören son Kanun Teklifinde kazanç kaybı gibi bazı dolaylı zararların trafik sigortası kapsamı dışına alınmasının öngörülmesiyle birlikte bu yaklaşımdan uzaklaşıldığını düşünüyorum. Bir önceki yazımda, bu Teklif’e ilişkin kısa görüşlerimi sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ise o yazımda …

Trafik Sigortalarında Dolaylı Zararlar Devamı »

Trafik Sigortasında Öngörülen Değişiklikler

Bilindiği üzere 09/10/2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 17/07/2020 tarihli ve E.2019/40, K.2020/40 sayılı Kararıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Maddi ve manevi tazminat” başlıklı 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “ve genel şartlarda” ibaresi, aynı Kanunun 92. …

Trafik Sigortasında Öngörülen Değişiklikler Devamı »

Sigortacılıkta Sisteme Giriş

Sigortacılıkta var olan sorunların daha çok idari düzenlemelerden ve uygulamalardan kaynaklı olduğunu, ancak sigortacılık sistemine girişteki sorunun ise daha çok uygulamadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. SEDDK yeni kurulduğu için burada söylediklerim daha çok geçmişe ilişkindir. 1) Genel Bakış Dünya’da özellikle katastrofik risklerden kaynaklı olarak sigorta ve reasürans şirketlerinin iflasları söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda milyonlarca sigortalı …

Sigortacılıkta Sisteme Giriş Devamı »

Sigortacılıkta Zayıf Halka: Hayat Sigortacılığı

Sigortacılıkta Zayıf Halka: Hayat Sigortacılığı 1) Hayat Sigortacılığına Genel Bakış Ülkemizde sigortacılığın yeterince gelişmemesinin başlıca nedenlerinden biri de, hayat sigortacılığının gelişmemesidir. Şöyle ki, 2019 yılı verilerine göre Dünya’da sigorta prim üretiminin yaklaşık %46’sı hayat sigortalarına ait iken, ülkemizde bu oran maalesef %17 olarak gerçekleşmiştir. Hayat sigortası, insanın yaşama erken veda etmesi halinde bakımını üstlendiği kişilerin …

Sigortacılıkta Zayıf Halka: Hayat Sigortacılığı Devamı »